ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ - ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ - ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ 

 
a brand of FREUDENBERG