ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

(Ισχύς από Φεβρουάριο 2021)

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ​​​​​​

​​​​​​​

​10.1. Προϋποθέσεις άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με τον Ν. 2251/1994 δικαιούσθε, να υπαναχωρήσετε χωρίς αιτιολογία από την παρούσα σύμβαση πώλησης σε περίπτωση που είστε καταναλωτής, ήτοι φυσικό πρόσωπο, δηλώνοντάς το στην Εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, άρχεται από την ημέρα που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την ημέρα που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού της παραγγελίας. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα ενημερώσετε την Εταιρεία με κάθε εύλογο μέσο για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση πώλησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστέλλοντας την δήλωση υπαναχώρησης (Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο υπαναχώρησης):

- είτε με ταχυδρομείο ή courier στην διεύθυνση Λ. Τραπεζούντος 54, 145 65 Άγιος Στέφανος

- είτε με e-mail στο vileda@k22globaltraders.com

10.2. Υποχρεώσεις σας για την επιστροφή του Προϊόντος στο πλαίσιο της υπαναχώρησης:

α) Για να είναι νόμιμη η άσκηση της υπαναχώρησης οφείλετε να ενημερώσετε την εταιρεία κατά τα ανωτέρω εντός 14 ημερολογιακών ημέρων και να επιστρέψετε το προϊόν το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για την άσκηση της υπαναχώρησης

β) Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα με αποστολή στα εξής στοιχεία: Προς Τμήμα Επιστροφών (Δελατόλας Μεταφορών και Αποθηκεύσεων 3PL Υπηρεσιών Α.Ε), Διεύθυνση: Θέση Ρείκια Ασπρόπυργος ΤΚ 19300

γ) Θα επιβαρυνθείτε με την δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

δ) Στα πλαίσια της υπαναχώρησης, θα πρέπει (σωρευτικά): ​​​​​​​

- τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί

- εφόσον έχει ανοιχθεί η αρχική συσκευασία του, αυτή πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα και να επιστρέφεται μαζί με το Προϊόν

- να συνοδεύονται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο

- να φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν

- να φέρει όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές

– ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του

- τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές.

Το δέμα επιστροφής θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά, ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε πως σε περίπτωση που το προϊόν δεν πληροί όλους τους προαναφερθέντες όρους θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση του ίδιου ή θα γίνεται επιστροφή χρημάτων μερικώς.

10.3. Υποχρεώσεις Καταναλωτή κατά την Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση ασκήσεως του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε άμεσα σε εμάς το προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, αποστέλλοντας το εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας κοινοποιήσατε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε. Η προθεσμία θεωρείτε ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από την λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Για την επιστροφή των προϊόντων, συνεπεία της υπαναχώρησης θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

10.4. Υποχρεώσεις μας σε περίπτωση υπαναχώρησης

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 10. 2. θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή ή με κατάθεση σε λογαριασμό σας στις Τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα. Θα πρέπει να μας δώσετε το IBAN ενός τραπεζικού λογαριασμού, το ονοματεπώνυμο σας όπως και την τράπεζα την οποία αφορά. Για τις παραπάνω τράπεζες δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον τραπεζικά έξοδα. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά και διαπιστωθεί η αρτιότητα των προϊόντω

a brand of FREUDENBERG