ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(Ισχύς από Φεβρουάριο 2022)

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως Προσωπικό Δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το δεδομένο και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία, όπως ορίζει ο Νόμος και οι σχετικές ευρωπαϊκές διατάξεις, αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα ο κωδικός πρόσβασης (Password) και διεύθυνση IP.

2.2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγησή σας στην ιστοσελίδα δε σας ζητείτε κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Ωστόσο, ενώ περιηγείστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει το vileda.gr, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα περιήγησης μέσω των cookies που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις αγοραστικές σας συνήθειες. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στη Ιστοσελίδα και Ηλεκτρονικό Κατάστημα vileda.gr είναι οι ακόλουθες:

α) συλλέγουμε τα απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία σύμφωνα με το Νόμο και τους Γενικούς Όρους Χρήσης, κρίνονται αναγκαία ώστε να ολοκληρωθεί, να εκτελεστεί και να αποσταλεί η παραγγελία σας. Μεταξύ αυτών, ενδεικτικά, είναι το Όνομα και Επίθετο, η Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), η Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), η Διεύθυνση Χρέωσης της παραγγελίας, τα Στοιχεία Πληρωμής και ο Τύπος Παραστατικού που θέλετε να εκδώσουμε (Απόδειξη ή Τιμολόγιο). Στην περίπτωση που ζητήσετε την έκδοση Τιμολογίου θα σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως η Επωνυμία της εταιρείας, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ., η Δραστηριότητα, η Διεύθυνση της έδρας της καθώς και Τηλέφωνα Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό).

β) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα, όπως το Όνομα, το Επίθετο, το Email, το Τηλέφωνο και τον Κωδικό της Παραγγελίας σας, την Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), όταν επικοινωνείτε προκειμένου να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική παραγγελία.

γ) συλλέγουμε το Όνομα και Επίθετό σας, την Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email), το Τηλέφωνο Επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), την Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα) κατά το άνοιγμα Λογαριασμού, ώστε να ολοκληρώσετε τις αγορές σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όταν πραγματοποιείτε παραγγελία ως επισκέπτης.

δ) συλλέγουμε την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email) κατά την εγγραφή σας στην υπηρεσία των Ενημερωτικών μας Δελτίων (Newsletters), με σκοπό την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών δελτίων για την Εταιρεία, το vileda.gr, τα προϊόντα / υπηρεσίες του, τυχόν προσφορές κ.λπ. ε) σε περίπτωση που παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων συμβαλλόμενων (όπως π.χ. Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο) στο vileda.gr, το vileda.gr θα προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα του Τρίτου Προσώπου σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2.3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε κατά την επίσκεψη/περιήγησή σας στις σελίδες και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας vileda.gr, προορίζονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

- για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της αγοράς των προϊόντων που προσφέρει το vileda.gr,

- για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων,

- για την μεταξύ μας επικοινωνία, και τη διαχείριση των αιτημάτων σας,

- για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,

- για λόγους στατιστικών ερευνών και αναλύσεων με δεδομένα σε συνολική μορφή με σκοπό την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλοεπιδρούν και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο vileda.gr, βελτιώνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

GOOGLE ANALYTICS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί υπηρεσίες ανάλυσης ιστού από την Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

Οι πληροφορίες μεταδίδονται στους διακομιστές της Google στην Ευρώπη και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκεί. Δεν μπορούν να αποκλειστούν μεταδόσεις στην Google LLC με έδρα τις ΗΠΑ. Για τις διαβιβάσεις δεδομένων στις ΗΠΑ, η Google έχει ενταχθεί στο πλαίσιο προστασίας δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ (EU-US Data Privacy Framework), το οποίο διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων βάσει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2023. Εμείς έχουμε συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Google, η οποία διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών του ιστότοπού μας και απαγορεύει τη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση σε τρίτους.

Η Google επεξεργάζεται τις πληροφορίες που συλλέγονται με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστό και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP συντομεύεται κατά τα τελευταία ψηφία, ώστε να μην μπορεί να καθοριστεί προσωπική αναφορά. Η Google αποθηκεύει τα δεδομένα για περίοδο 14 μηνών.

Ως επέκταση του Google Analytics 4, χρησιμοποιείται επίσης η υπηρεσία Google Signals. Με το Google Signals, μπορούμε να λαμβάνουμε αναφορές από την Google για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τις "εξατομικευμένες διαφημίσεις" στις ρυθμίσεις σας στον Λογαριασμό σας Google και έχετε συνδέσει τις συσκευές σας με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο με τον Λογαριασμό σας Google, η Google μπορεί να αναλύσει τη συμπεριφορά χρήσης σε όλες τις συσκευές και να αντλήσει πληροφορίες βάσει αυτών, όταν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση του Google Analytics 4. Έχετε την επιλογή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "εξατομικευμένες διαφημίσεις" στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας Google και έτσι να απενεργοποιήσετε την δυνατότητα του Google Signals να αναλύει δεδομένα μεταξύ των συσκευών σας.

Τα cookies θα οριστούν στη συσκευή που χρησιμοποιείτε μόνο εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, απενεργοποιήστε αυτήν την υπηρεσία μέσω του "Εργαλείου συναίνεσης για cookie" που παρέχεται στον ιστότοπο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες νομικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Google στην ενότητα

https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en και

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ GOOGLE

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια λύση που επιτρέπει στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να διαχειρίζονται ετικέτες ιστότοπου από μία διεπαφή. Το ίδιο το εργαλείο Διαχειριστής ετικετών (το οποίο εφαρμόζει τις ετικέτες) είναι ένας τομέας χωρίς cookie και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Το εργαλείο ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να συλλέγουν δεδομένα. Ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν έχει γίνει απενεργοποίηση σε επίπεδο τομέα ή cookie, αυτό παραμένει σε ισχύ για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης που εφαρμόζονται με τον Διαχειριστή ετικετών Google. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια λύση που επιτρέπει στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να διαχειρίζονται ετικέτες ιστότοπου από μία διεπαφή. Το ίδιο το εργαλείο Διαχειριστής ετικετών (το οποίο εφαρμόζει τις ετικέτες) είναι ένας τομέας χωρίς cookie και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα. Το εργαλείο ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να συλλέγουν δεδομένα. Ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν έχει γίνει απενεργοποίηση σε επίπεδο τομέα ή cookie, αυτό παραμένει σε ισχύ για όλες τις ετικέτες παρακολούθησης που εφαρμόζονται με τον Διαχειριστή ετικετών Google. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Microsoft Clarity

Η σαφήνεια μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει δεδομένων για το τι λειτουργεί και τι όχι. Το Clarity καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις στον ιστότοπό μας, όπως τον τρόπο απόδοσης της σελίδας και τις αλληλεπιδράσεις που αναλαμβάνουν οι χρήστες, όπως κινήσεις του ποντικιού, κλικ, κύλιση. Η Clarity χρησιμοποιεί cookies μάρκετινγκ για την παρακολούθηση των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Όταν εγκατασταθεί το σενάριο, τα cookies της Clarity αποστέλλουν ανώνυμες και μη προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες του ιστότοπου. Το Clarity είναι ένα εργαλείο ανάλυσης συμπεριφοράς χρηστών που μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τον ιστότοπό μας. Η Clarity είναι συμβατή με το GDPR ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου της Microsoft: https://privacy.microsoft.com/privacystatement και https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-consent. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα cookie Microsoft Clarity κάνοντας κλικ στις ρυθμίσεις και προτιμήσεις cookie εδώ.

Μπορείτε να ανακαλέσετε cookie μάρκετινγκ, κοινωνικών δικτύων και στατιστικών cookie ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις cookie και να επισκέπτεστε τον ιστότοπο μόνο με τα απαραίτητα cookie.

Τεχνολογία Akamai

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την Τεχνολογία και τις υπηρεσίες υποδομής cloud Akamai που διανέμουν, επιταχύνουν και προστατεύουν διαδικτυακές εφαρμογές. Το cookie Akamai A2 χρησιμοποιείται για τη μείωση του χρόνου φόρτωσης της σελίδας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Προσαρμοζόμενης Επιτάχυνσης. Η Προσαρμοζόμενη Επιτάχυνση (A2) παρέχει μια σειρά λειτουργιών στην έξυπνη πλατφόρμα Edge Akamai που εφαρμόζει συνεχώς βελτιστοποιήσεις επιδόσεων συμβάλλοντας στη βελτίωση της συνολικής ψηφιακής εμπειρίας για τους χρήστες του ιστότοπου.
Το snippet JavaScript της Τεχνολογίας Akamai εισάγεται στην HTML του ιστότοπού μας με στόχο τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων για τη μέτρηση των επιδόσεων στο διαδίκτυο. Ανωνυμοποιούμε τις διευθύνσεις IP που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε διακομιστές Edge Akamai για την εκτέλεση υπηρεσιών γεωγραφικού εντοπισμού και χαρτογράφησης κατά την εκτέλεση και ασφάλεια του ιστότοπού μας. Βάσει προεπιλογής, η τεχνολογία Akamai περιορίζεται στη συλλογή μόνο ανώνυμων προσωπικών δεδομένων της διεύθυνσης IP που είναι απολύτως απαραίτητα. Μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών γεωγραφικής τοποθεσίας, η διεύθυνση IP που συλλέγεται όταν το περιεχόμενο φτάσει στον διακομιστή Akamai απορρίπτεται αμέσως. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της Akamai εδώ.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΝΤΕΟ YOUTUBE

Σε μέρη του ιστότοπου της Vileda, προσφέρονται βίντεο από το Youtube. Το YouTube λειτουργεί από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Η εκτεταμένη ρύθμιση προστασίας δεδομένων ενεργοποιείται για βίντεο από το YouTube που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν συλλέγονται και αποθηκεύονται πληροφορίες από τους επισκέπτες του ιστότοπου στο YouTube, εκτός εάν παίζουν το βίντεο.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από τον πάροχο, καθώς και τα σχετικά δικαιώματά σας και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων από την Google https://policies.google.com/privacy

2.4. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εκάστοτε σύμβασης και μετά την καθ’ οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής. Ένα παράδειγμα περιόδου διατήρησης δεδομένων επισκεπτών/χρηστών:

• Παραγγελίες

Όταν τοποθετείτε μια παραγγελία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε για πέντε χρόνια, ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις μας. Στην περίπτωση ορισμένων προϊόντων, όπως τα ηλεκτρικά είδη, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα για 10 χρόνια.

2.5. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες και σε μέλη του Ομίλου, όπως η μητρική εταιρεία με την επωνυμία Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH που βρίσκεται στην Γερμανία, στην πλατφόρμα της οποίας φιλοξενείται η παρούσα ιστοσελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

- στην εταιρία ταχυμεταφορών, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα vileda.gr,

- σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία της πληρωμής εκ μέρους, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα vileda.gr,

- σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ενδέχεται να μας παρέχουν υπηρεσίες προώθησης και marketing,

- ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, Δε θα διαθέσουμε προς πώληση ή άλλως διαβιβάσουμε ή δημοσιοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις Αρμόδιες και μόνο Αρχές. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις Αρμόδιες Δικαστικές, Αστυνομικές και άλλες Διοικητικές Αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, διατηρούμε το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσουμε τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

2.6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σας και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας στο vileda.gr, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης του vileda.gr δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα:

2.6.1. Δημιουργία Λογαριασμού

Κατά την δημιουργία Λογαριασμού, εάν εισάγετε στο Λογαριασμό Προσωπικά σας Δεδομένα, συναινείτε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή.

2.6.2. Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εάν εισάγετε Προσωπικά σας Δεδομένα, τότε συναινείτε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για όλες τις απαραίτητες χρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συναλλαγή. Επιπλέον, συναινείτε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για ενδεχόμενες επιστροφές χρημάτων προς εσάς σε περίπτωση ασκήσεως από εσάς του Δικαιώματος Υπαναχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Όρων Χρήσης και του Νόμου.

2.6.3. Ενέργειες Marketing και Διαφήμισης

Με την συναίνεσή σας στην υπηρεσία Ενημερωτικού Δελτίου (newsletter) στο vileda.gr συναινείτε ότι θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφημιστικές ενέργειες, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Εφόσον το επιθυμείτε, θα παραιτηθείτε από τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι θα ζητήσετε ή θα ακολουθήσετε τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε ανάλογα στον Λογαριασμό σας τη Λειτουργία Αποστολής Ενημερωτικών Δελτίων.

2.6.4. Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις

Οφείλουμε βάση Νόμου να αναφέρουμε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε μη αναγνωρίσιμη μορφή έχουν παραβιαστεί.

2.6.5. Διαβίβαση σε Νομικές Υπηρεσίες σε περίπτωση ή και ελλείψει Νομικής Διάταξης

Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει Νόμου, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

2.7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παροχή των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί συμβατική υποχρέωση. Διατηρείτε την ελεύθερη βούληση και επιλογή σας για το αν θα κοινοποιήσετε σε εμάς τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή όχι, αλλά ελλείψει των απαιτούμενων δεδομένων, δεν θα είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση της Σύμβασης Πώλησης και των αιτημάτων σας. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

• Δικαίωμα ενημερώσεως (Γενική αρχή διαφάνειας): Κάθε συναλλασσόμενος με την εταιρεία έχει δικαίωμα να γνωρίζει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Κάθε συναλλασσόμενος με την εταιρεία έχει δικαίωμα να μάθει για την νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών δεδομένων, των αποδεκτών ή των κατηγοριών αποδεκτών που πρέπει να κοινολογηθούν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα διατηρηθούν τα δεδομένα, της ύπαρξης δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό επεξεργασίας ή της αντιτάξεως στην επεξεργασία και το δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή. Η προθεσμία για την παροχή ενημερώσεως είναι ένας μήνας και έχει την δυνατότητα να παραταθεί κατά ακόμη δύο μήνες εφόσον απαιτείται λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και του πλήθους των αιτημάτων.

• Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.

• Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο vileda.gr

• Δικαίωμα στη λήθη: Υφίσταται δικαίωμα σε κάθε συναλλασσόμενο με την εταιρεία μας να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο ή το δημόσιο συμφέρον.

• Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, που θα μας υποδείξετε, απευθείας.

• Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν

- Αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για την περίοδο που θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,

- Η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων,

- Δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή

- Έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας.

• Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε - ανά πάσα στιγμή - στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας λόγω ιδιαίτερης κατάστασή σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση αλλά σε έννομο συμφέρον μας ή σε έννομο συμφέρων τρίτων. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς.

• Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Για να υποβάλετε κάποιο αίτημα αναφορικά με τα δικαιώματά σας ή για να υποβάλετε ένα ερώτημα, επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση vileda@k22globaltraders.com και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 800-500-2580 (δωρεάν από σταθερό) και 212 000 22 18 (από κινητό).

a brand of FREUDENBERG